Skip to Content

איך יודעים אם העץ חי או מת?

תגיות קשורות: הדרכות מקצועיות

לרב כשרואים עץ מת זה ברור- הענפים יבשים לגמרי, חומים או אפורים, אין עלים או העלים יבשים ונופלים בנגיעה.

אבל לפעמים אנחנו נמצאים בחורף והעץ פשוט נמצא בתרדמת.

איך יודעים אם עוד יש סיכוי להציל את העץ?

הסבר בסרטון

בחזרה למעלה