Skip to Content
דיני כשרות בעצי פרי - אתם כשרים?

דיני כשרות בעצי פרי - אתם כשרים?

אין לנו אישור מהרבנות, אבל…
אנחנו מכירים היטב את הדינים והחוקים, אנחנו מגדלים את הצמחים על האדמה עם חורי ניקוז שמאפשרים לשורשים לגעת באדמה ובכך נחשב הזמן למניין זמן העורלה.
אנחנו לא מייצרים שתילי “כלאיים” – מין מורכב רק על מינו.
ברכב ובנגרר ההובלות שלנו קדוחים חורים המאפשרים המשך מניין העורלה.
נוכל לענות לכם על כל שתיל אם מברכים אותו פרי האדמה או פרי העץ, איזה פירות עלולים להכיל חרקים ואיזה בטוחים למאכל כשר
בקיצור- זה חלק מהמקצוע שלנו…

בחזרה למעלה