Skip to Content

למה הפירות יוצאים קטנים?

תגיות קשורות: הדרכות מקצועיות

לפעמים העץ מוציא כל כך הרבה פירות אבל כולם יוצאים ממש קטנים. איך גורמים לעץ להוציא פירות גדולים ובלי ריסוס?

בחזרה למעלה