Skip to Content

מי מפחד משורשים של עצי פרי?

תגיות קשורות: מאמרים

כמה עובדות שכדאי לדעת על שורשים-

  • ככלל לרוב עצי הפרי יש שורשים מתונים. להוציא את התאנה ותות העץ ה”רגיל”
  • יש קשר בין גודל העץ לגודל בית השורשים שלו. עץ גדול- שורשים גדולים עץ קטן שורשים קטנים
  • השקיה- עץ שיחסרו לו מים יאלץ לשלוח שורשים ולחפש בעצמו
  • לשורשים אין משוריות בקצה והם לא מסוגלים לחתוך קווי ביוב. לעומת זאת אם יש סדק באחד מחיבורי הביוב השורש יוכל לצמוח פנימה להתעבות ובסופו של דבר לגרום לנזק לכן אם אתם מודאגים לביוב דאגו שחיברו את החלקים היטב והם סגורים כמו שצריך. העצים והשיחים לא יוכלו להיכנס פנימה

בחזרה למעלה