Skip to Content

תקנון החזרת מוצרים

צמחים (עצים שיחים מטפסים וכו’):
פרחים וצמחים מוגדרים בחוק הגנת הצרכן כ”מוצרים מתכלים” ולכן אין חובה לקבלם בחזרה במשתלה מרגע לקיחתם מהמשתלה.
עם זאת אנחנו נותנים אפשרות החזרת צמחים עד 48 שעות מיום הוצאתם מהמשתלה באמצעות החזרת הצמח בכלי המקורי בצמוד לחשבונית קנייה כשהוא במצב זהה לזה שהיה כשיצא מהמשתלה מבחינת נוף העץ העלים ובית השורשים.

אין אחריות על צמחים מרגע הוצאתם מהמשתלה מהיותם “מוצרים מתכלים” ולכן לא תתקבלנה טענות כלשהן בנוגע לקליטת הצמח באדמה/כלי גידול או אורך חיי הצמח כל הצמחים הנמכרים במשתלה הינם באיכות הגבוהה ביותר ברגע יציאתם מהמשתלה, ומרגע זה אין המשתלה לוקחת אחריות על תוצאות הגידול בבית הלקוח.
במשתלת ולך ניתן ייעוץ מקצועי על ידי צוות המשתלה, עם זאת אין משתלת ולך לוקחת אחריות על תוצאות הגידול בבית הלקוח עקב תנאים שאינם בשליטתנו, ייעוץ זה ניתן כהמלצה בלבד.

מוצרים משלימים לגינה:
תתקבל החזרת מוצרים משלימים לגינה אך ורק בתוך 14 יום מיום הוצאתם מהמשתלה וזאת בתנאי שלא נעשה בהם שימוש ואינם פגומים ומלוכלכים בצמוד לאריזתם המקורית בתוספת חשבונית קנייה.

אפשרויות זיכוי:

  1. החזר כספי יינתן אך ורק לזיכויים שערכם מעל 50 ₪, בקיזוז על פי חוק של 5% מערך הזיכוי או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) בגין דמי טיפול, בנוסף להורדת הנחות במידה והתקבלו.
  2. במידה וערך הזיכוי קטן מ-50 ₪ יינתן זיכוי לקנייה חוזרת במשתלה, הלקוח יקבל שובר לרכישה חוזרת בקיזוז הנחה
    וללא קיזוז דמי טיפול.
    בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

זקוקים לעזרה?

צור קשר

 

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן