Skip to Content

סרטונים של משה ולך ז”ל

תגיות קשורות: מאמרים

סרטונים על המשתלה מימיו של משה ולך ז”ל מקים המשתלה היזם והאספן שתשוקתו העזה לנושא גידול עצי הפרי וצמחי המאכל בגינות הפרטיות היתה לזרע שהצמיח את האוסף האדיר שיש במשתלה ולמאות אלפי עצי הפרי המיוחדים שגדלים בארץ היום

בחזרה למעלה